LeanERP là gì?

LeanERP là hệ thống các giải pháp hỗ trợ quản lý doanh nghiệp được xây dựng và phát triển dựa trên lý thuyết quản trị và các quy trình quản lý kết hợp với những thành tựu của CNTT, quản lý dữ liệu và truyền thông giúp người dùng trong các doanh nghiệp làm việc và tương tác với nhau thông qua các giao diện ứng dụng của một hệ thống phần mềm thống nhất.

 • Giải pháp hỗ trợ quản lý doanh nghiệp
 • Lý thuyết quản trị + Quy trình quản lý + CNTT
 • Làm việc và tương tác thông qua các giao diện phần mềm

Mục đích của việc ứng dụng LeanERP

 • Khai thác hiệu quả các nguồn lực doanh nghiệp dựa trên nền tảng: Quy trình quản lý + CNTT: Nguyên phụ liệu, máy móc – thiết bị, công cụ dụng cụ, nhà xưởng, năng lượng, tiền, nhân lực, khách hàng, nhà cung cấp, tài liệu, thông tin dữ liệu
 • Quản lý hiệu quả các hoạt động của doanh nghiệp:
  Mua, bán, nhập, xuất, thu, chi, lập kế hoạch, sản xuất, bảo trì, chấm công, tính lương, tuyển dụng,…
 • Tạo ra một môi trường làm việc chuẩn mực, hợp tác, thống nhất với các tiện ích, công cụ phù hợp.

LeanERP gồm những gì?

 • Nội dung
  • Tập hợp dữ liệu
  • Các quy trình quản lý
  • Các phần mềm được cài đặt trên máy tính
 • Hoạt động và xử lý: 
  • Tiếp nhận dữ liệu
  • Xử lý, tính toán, tương tác, chuyển đổi,… dữ liệu
  • Kết xuất các báo cáo, thống kê
 • Hình ảnh và sự thể hiện
  • Các tập tin lưu trữ và liên kết với nhau trên hệ thống máy tính
  • Các giao diện ứng dụng, các mẫu biểu
  • Các thiết bị ngoại vi có kết nối và tương tác

LeanERP - Thành phần và Cấu trúc