Về Nguyên Phát

Công ty Cổ phần Công nghệ Nguyên Phát (NPTECH) hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo công nghệ, phát triển phần mềm và cung cấp các giải pháp về quản trị công nghệ thông tin, phân tích và thiết kế các qui trình quản lý doanh nghiệp.

Với những sản phẩm thiết thực và dịch vụ chuyên nghiệp chúng tôi mong muốn mang đến cho các bạn, các doanh nghiệp những giải pháp hiệu quả, đơn giản và tinh tế.

Bằng sự nỗ lực và gắn kết, tin tưởng, nhiệt tâm và thận trọng, để cùng biết, cùng làm, cùng chia sẻ, NPTECH sẽ luôn đồng hành cùng quý khách hàng và đối tác.

Liên lạc với chúng tôi:
Điện thoại: (+84) 0913 10 30 66
E-mail: info@nguyenphat.tech

Phương pháp

  • Tích hợp nền tảng triết lý đặc biệt của Phương Đông và tư duy công nghệ hiện đại của Phương Tây
  • Phương pháp làm việc: Hiệu quả – Đơn giản – Tinh tế
  • Đồng hành cùng doanh nghiệp: Cùng làm, cùng chia sẻ.

Nguồn lực

  • Đội ngũ phát triển phần mềm và tư vấn quản lý có kinh nghiệm thực tiễn.
  • Qui trình tư vấn triển khai hiệu quả, tinh gọn.
  • Sở hữu công cụ phát triển phần mềm đặc biệt, hợp thời và hiệu quả.

Công nghệ

  • Công nghệ phát triển phần mềm tinh gọn
  • Công nghệ phân tích và thiết kế qui trình quản lý Mindway
  • Phương pháp thiết kế xây dựng và phát triển các hệ thống lớn